Hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 và ngày Khí tượng thế giới 23/3 năm 2018

Hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 và ngày Khí tượng thế giới 23/3 năm 2018 với chủ đề “ Sẵn sàng thay đổi thời tiết. Ứng phó thông minh với khí hậu” cho thấy tiềm năng của các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng trong việc quản lý tài nguyên nước. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy đã và đang tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo và phòng Quản Lý nước đã triển khai tới các cụm thủy nông tăng cường thực hiện công tác vệ sinh kênh mương, vớt bèo rác giải tỏa khơi thông dòng chảy đảm bảo kênh mương sạch sẽ thông thoáng. Thay tháo nước trong hệ thống kênh mương khi điều kiện cho phép để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước .

Hai là: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào khai thác, vận hành, bảo vệ công trình thủy lợi. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn để vận hành linh hoạt hệ thống công trình trên đê trực và theo dõi hệ thống đo mặn, thử mặn, hàng đêm phòng tưới đã đi kiểm tra các cống mở tưới lấy nước đảm bảo hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy.

Ba là: Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương hai huyện tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức của người dân, thường xuyên theo dõi , phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và không vứt rác thải, chất thải ra kênh mương, không vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.