Hội khuyến học

Được sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BGĐ công ty, năm 2003 hội khuyến học được thành lập. Hội do đồng chí Nguyễn Văn Dũng phó giám đốc công ty phụ trách.

Mục đích của hội nhằm động viên khích lệ phong trào hiếu học của các cháu là con của cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Hội thành lập với ý nghĩa tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, hiểu rõ vai trò, chức năng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng phong trào người người khuyến học, nhà nhà khuyến học, các cơ quan dơn vị khuyến học, khuyến tài góp phần cùng toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Quá trình hoạt động của hội đã nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của BCH Đảng bộ, BGĐ công ty, các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, cụm thủy nông, các đồng chí cán bộ công nhân viên công ty và các bậc phụ huynh bằng cả vật chất lẫn tinh thần, đã động viên kịp thời cho các cháu học sinh mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi không mắc các tệ nạn xã hội là niềm vui và vinh dự của mọi nhà, giúp cho các bậc phụ huynh yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đặc biệt từ năm học 2009 đến nay hội khuyến học của công ty đã mở rộng phạm vi phát thưởng khuyến học cho các cháu là học sinh nghèo vượt khó, các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn 2 huyện Xuân Trường và Giao Thủy để thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công ty không chỉ khuyến học, khuyến tài với các con của cán bộ trong công ty mà cả với các cơ sở trên địa bàn phụ trách. Hội đã duy trì thường niên phát thưởng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của 2 trường THCS Xuân Trường và THCS Ngô Đồng Giao Thủy. Ngân sách phát thưởng hàng năm trích từ nguồn phúc lợi của công ty và các nguồn ủng hộ của các tập thể phòng ban, cụm thủy nông, cá nhân từ 60 đến 70 triệu đồng. Vinh dự cho hội khuyến học công ty, năm 2014 hội được UBND huyện Giao Thủy vinh danh là cộng đồng khuyến học xuất sắc giai đoạn 2009-2014.

Trong thời gian tới hội khuyến học công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy tiếp tục hoạt động tích cực và thiết thực hơn nữa để thể hiện rõ vai trò, chức năng và thực hiện được mục tiêu của hội đề ra.

Một là: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác khuyến học, mọi người nâng cao nhận thức tích cực tham gia phát triển giao dục.

Hai là: Duy trì phát triển bền vững phong trào khuyến học khuyến tài, thực hiện tốt tiêu chuẩn các gia đình khuyến học, làng xóm khuyến học, dòng họ khuyến học, các cơ quan đơn vị khuyến học do hội khuyến học Việt Nam phát động

Ba là: Xây dựng quỹ khuyến học ngày càng lớn, động viên khen thưởng cho các cháu nhiều hơn nữa, đặc biêt quan tâm hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó.

Bốn là: Phấn đấu không cháu nào học kém, vi phậm đạo đức, mắc các tệ nạn xã hội, nhiều cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Năm là: Duy trì quỹ khuyến học phát triển cho các cháu học sinh nghèo vượt khó các xã và 2 trường THCS trên địa bàn 2 huyện Xuân Trường và Giao Thủy