Giới thiệu về Công ty:

Tên đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy.

Tên giao dịch tiếng Anh: Liability companies a one- member limited Xuan Thuy.

Tên viết tắt: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy

Địa chỉ: Khu I Thị Trấn Ngô Đồng- huyện Giao Thủy- tỉnh Nam Định.

Điện thoại:         02283.895.088     Fax: 02283.895.088

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Ngành nghề kinh doanh và phạm vi kinh doanh của Công ty

– Khai thác tưới tiêu nước đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản và các nhu cầu dân sinh- kinh tế trên địa bàn quản lý.

– Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa các công trình về thuỷ lợi, đê kè, giao thông, thuỷ công, cơ điện, cơ khí, nạo vét kênh mương trên địa bàn quản lý.

– Thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi, đê kè, giao thông, dân dụng, công nghiệp, cơ điện, cơ khí trong và ngoài tỉnh.

– Lập quy hoạch dự án đầu tư, khảo sát thiết kế kiểm định, tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng và thuỷ lợi, đê kè, giao thông, dân dụng, công nghiệp. Kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ tổng hợp. Kinh doanh về nước sạch, thu gom, xử lý chế biến rác thải vệ sinh môi trường trong và ngoài tỉnh.

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:

Công ty KTCTTL Xuân Thuỷ tiền thân là Trạm quản lý thủy nông được hình thành từ năm 1970. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, trạm được nâng cấp cho phù hợp với từng thời kỳ với các tên sau:

Năm 1977 đổi tên là Công ty Thủy nông Xuân Thủy trực thuộc UBND huyện Xuân Thủy

Ngày 03 tháng 12 năm 1992, thực hiện Quyết định số 684/QĐ-UB của UBND tỉnh Nam Hà quyết định thành lập Xí nghiệp Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy trực thuộc UBND tỉnh Nam Hà.

Tháng 10 năm 2001 đổi tên thành Công ty khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy theo Quyết định số 2187/QĐ-UB ngày 16/10/2001 của UBND tỉnh Nam Định.Tháng 12/2008 được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thuỷ theo Quyết định số: 2658A/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND Tỉnh Nam Định .

Công ty được xếp hạng Doanh nghiệp hạng II theo Quyết định số 3017/QĐ-UB ngày 21/12/2000 của UBND Tỉnh Nam Định

3. Nhiệm vụ của Công ty:

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thuỷ trực tiếp quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy.

Hàng năm cung cấp nước tưới tiêu cho 42 xã và thị trấn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác. Với 27.333 ha lúa hai vụ, 515 ha sản xuất muối , 4.290 ha nuôi trồng thủy sản và 4.862 ha cây hoa màu và cây công nghiệp, 5.276 ha cây vụ đông.

Giám sát thi công các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi khảo sát thiết kế thi công, tu sửa thường xuyên, sửa chữa lớn về thủy công và cơ điện.

Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự có, duy tu, bảo dưỡng , vận hành đảm bảo an toàn công trình. Kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ.

Làm chủ đầu tư trong việc duy tu, sủa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, duy trì phát triển năng lực công trình, bảo đảm an toàn công trình và sử dụng lâu dài.

Xây dựng hoặc tham gia xây dựng quy trình vận hành công trình, quy trình vận hành hệ thống, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy định. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, lưu trữ hồ sơ khai thác công trình thủy lợi.

Bảo vệ chất lượng nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, phòng, chông lũ, lụt xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra.

Tổ chức tuyên truyền để nhân dân tham gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo vệ công trình.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và lao động:

     Sơ đồ tổ chức công ty

       *Ban lãnh đạo:

 1. Chủ tịch:           Đặng Mạnh Dương
 2. Giám đốc:         Ngô Xuân Đằng
 3. Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Dũng
 4. Phó Giám đốc:  Trần Văn Thuần
 5. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thanh Bình
 6. Phó Giám đốc:   Đỗ Thị Yến

Thực trạng lao động tại thời điểm 08/2020:

* Tổng số lao động:              195 người

–  Lao động nam:                  120 người

–  Lao động nữ:                       75 người.

* Trình độ đào tạo:  – Trình độ thạc sỹ:         08 người

– Đại học:                       79 người

– Cao đẳng:                    11 người

– Trung cấp:                   30 người

– Công nhân kỹ thuật:    67 người.

* Phân theo hình thức hợp đồng:

– Lao động thực hiện ký hợp đồng không xác định thời hạn: 163 người

– Lao động hợp đồng xác định thời  hạn dưới 3 năm là            18 người

– Lao động hợp đồng xác định thời  hạn dưới 1 năm là            14 người

– Lao động hợp đồng thử việc:                                                 02 người

*  Cơ cấu tổ chức quản lý và bố trí lao động của Công ty:

+ Tổng số cán bộ công nhân viên:                                 195 người

– Chủ tịch:                                                                        01 người

– Giám đốc công ty:                                                         01 người

– Phó giám đốc công ty:                                                   04 người

– Kiểm soát viên không chuyên trách:                             01 người

+ Các phòng chức năng:                                                  44 người

 1. Phòng tổ chức hành chính:                                        12 người
 2. Phòng tài vụ – Kế hoạch:                                             05 người
 3. Phòng kỹ thuật:                                                            05 người
 4. Phòng quản lý nước:                                                    08 người
 5. Phòng cơ điện, sửa chữa công trình:                          08 người

*Các cụm thủy nông: (gồm 7 cụm)                               152  người

 1. Cụm thủy nông Sông Hồng:                                        28 người
 2. Cụm thủy nông Đồng Nê:                                            26 người
 3. Cụm thủy nông Sông Ninh:                                         23 người
 4. Cụm thủy nông Cồn Giữa:                                           20 người
 5. Cụm thủy nông Cồn Nhất:                                         19 người
 6. Cụm thủy nông Ba Lạt:                                              26 người
 7. Cụm thủy nông Đồng Muối:                                      10 người

 

 1. 5 QUÁ TRÌNH KHEN THƯỞNG:

   *Về tập thể:

   Năm 1998 Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3

   Năm 2005:

+ Được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhì

+ Được Bộ NN&PTNT tặng “Bằng khen”

   Năm 2006:  Được UBND Tỉnh tặng “Bằng khen”

    Năm 2007:

+ Được UBND Tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”

+ Đ­­ược Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Bằng khen”

+ Đư­ợc UBND Tỉnh tặng “Bằng khen”

     Năm 2008:

+ Đ­ược Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc”

+ Được Bộ NN&PTNT tặng “Bằng khen”

       Năm 2009:

+ Đ­ược Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc”

+ Đư­ợc UBND Tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc” và “Bằng khen”

       Năm 2010:

+ Được Tỉnh uỷ tặng “Cờ thi đua xuất sắc” (nhiệm kỳ 2005-2010)

+ Được UBND Tỉnh tặng “Bằng khen”

+ Được Bộ NN&PTNT và UBND Tỉnh tặng “Bằng khen”

       Năm 2011:

+ Được UBND Tỉnh tặng 02 “Bằng khen”

        Năm 2012:

– Được nhà nước tặng thưởng huân chương ” Lao Động Hạng Nhất”.

– Được UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Năm 2013:

– Được UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

        Năm 2014:

– Được UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

– Được UBND Tỉnh tặng  02 “Bằng khen”

  Năm 2015:

+ Đư­ợc UBND Tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc” (Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18/02/2016)

       Năm 2016: + Được bộ NN&PTNT tặng “Bằng khen” (Quyết định số 3098/QĐ-BNN-TCCB ngay 20/07/2016)

+ Được chính phủ  tặng  “Cờ thi đua xuất sắc” (Quyết định số 220/QĐ-TTg  ngay 16/02/2017)

+  Được UBND Tỉnh tặng  02 “Bằng khen”

     * Về cá nhân:

        + Ngoài ra các đ/c trong ban giám đốc và 1 số đ/c cán bộ chủ chốt được tặng “ Huân chương lao động hạng 3, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của thủ Tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh….