Hội khuyến học

Được sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BGĐ công ty, năm 2003 hội khuyến học được thành lập. Hội do đồng chí Nguyễn …